Disclaimer

Disclaimer voor https://www.nailsupplybysmb.com/
Nail Supply By SMB (Kamer van Koophandel: 75228963) verleent u hierbij toegang tot https://www.nailsupplybysmb.com/ en nodigt u uit het aangebodene af te nemen. Nail Supply By SMB behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Nail Supply By SMB spant zich in om de inhoud van https://www.nailsupplybysmb.com/ zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op https://www.nailsupplybysmb.com/ aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Nail Supply By SMB. In het bijzonder zijn alle prijzen op https://www.nailsupplybysmb.com/ onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. De inhoud van https://www.nailsupplybysmb.com/ wordt gedeeltelijk langs geautomatiseerde weg verkregen. Nail Supply By SMB doet haar uiterste best deze inhoud zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat deze inhoud onvolledig, achterhaald en/of onjuist is. Voor op https://www.nailsupplybysmb.com/ opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Nail Supply By SMB nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Nail Supply By SMB. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Nail Supply By SMB, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.
Hulp nodig?

Hulp nodig?

Neem contact met ons op